ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΗΣ

 

Αρχοντικό Κουρτίδη: στεγάζει το Μουσείο Μετάξης, το οποίο είναι ένα όμορφο αρχοντικό που χτίστηκε το 1885.