ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΠΡΙΚΑ

 

Αρχοντικό Μπρίκα: Χτίστηκε γύρω στο 1890, ειδικά για τις ανάγκες της σηροτροφίας και της παραγωγής μεταξόσπορου από ειδικούς τεχνίτες από την Προύσα. Είναι τριώροφο πλινθόκτιστο κτίριο και πατά σε λίθινο βάθρο. Συνδυάζει την βιοτεχνική αποστολή του με τη μεγαλοπρέπεια της δυτικής αρχοντικής βίλας